Teorik Derslere Devam Durumu
Konu ile ilgili yönetim kurul kararı için tıklayınız.