Tek Ders Sınavı
Fakültemiz Tek Ders Sınavı, 21.06.2017 saat 10:00'da Amfi 1 ve Amfi 2 nolu salonlarda yapılacaktır.