Önemli Duyuru (Yaz Okulu Hakkında)
Üniversitemiz bünyesinde okutulan yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar 28/07/2017 tarih ve 2017/10-10 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ile belirlenmiş olup, söz konusu yönergenin "Başvuru ve Ders Alma Esasları" başlıklı 8. maddesinin 2.fıkrası gereğince; Üniversitemiz öğrencileri her yaz okulu döneminde, en fazla 3 (üç) ders alabilmektedir.