Devam Mecburiyeti Hakkında
Fakültemiz öğrencilerinin derslere devam etme durumları hakkında, Fakültemiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar;