Yönetim
 
Prof. Dr. Bilge DEMİR
Dekan
 

Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ
Dekan Yardımcısı
 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TECİMER
Dekan Yardımcısı
 
Yaşar TURHAN
Fakülte Sekreteri