Azami Süre/Dört Yıl Üst üste Kayıt Yenilemeyenler
2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan "Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir." hükmü uyarınca dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyerek kayıt yenilemeyen ekli  listede isimleri yazılı olan Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin ilişikleri YÖK Başkanlığının 31.12.2019 tarih ve 100191 sayılı yazısına istinaden kesilmiştir.
 
Tebliğen duyurulur.
 
Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı 


İlişiği kesilen öğrenci listesi;