TÜBİTAK ve BİDEB Çağrı Duyuruları Hk
TÜBİTAK Program çağrıları ve BİDEB çağrıları ilan edilmiş olup; Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanmaktadır. 

TÜBİTAK Program Çağrıları:
https://tto.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3209&BA=index.aspx

BİDEB Çağrıları:
https://tto.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=3208&BA=index.aspx