Devam Mecburiyeti Hakkında
2020-2021 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesi 2. bendi gereğince Fakültemiz Bölümlerinde okutulan ve öğrenciler tarafından tekrar alınan derslerde, önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise "teorik ve uygulamalı dersler" için devam mecburiyeti aranmamasına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı: