Değişim Programlarına İlişkin Yabancı Dil Sınavı
2022/23 Akademik Yılından itibaren "Değişim Programları" (Erasmus+, Mevlana, Farabi) başvurularında "Yabancı Dil Puanı" olarak akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan, Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı'nın kulanılmasına, sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılmasına karar verilmiştir. Başvuruların değerlendirilmesinde Yabancı Diller Yüksekokulu'nun sadece o akademik yılda yaptığı sınav dikkate alınacaktır.