4 Yıl Üst Üste Kayıt Yenilemeyip İlişiği Kesilecek Olan Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültesi Öğrencileri Hk.
Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyip 2022-2023 Güz Yarıyılında ilişiği kesilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna bildirilen ve aşağıda isimleri yer alan Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültesi Öğrencilerinin 7417 Sayılı Af Kanunundan yararlanmalarına ilişkin olarak;

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün için de başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine, karar verilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen karar uyarınca; bu durumda olup 7417 Sayılı Kanun gereği aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin 07 Aralık 2022 tarihine kadar Teknik Eğitim/Teknoloji Fakültesi Dekanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenci No Adı Soyadı Fakültesi Bölümü
18******01 NE**** TO*** Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi
18******02 NA**** NA*** Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi
2016******207 MU** AB***** Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (II.Ö)
207******005 MU***** KI***** Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği