Vizyon-Misyon
Vizyon

Fakültemizin vizyonu, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ulusal ve uluslararası nitelikli üniversitelerin benzer fakülteleri ile eşdeğer eğitim-öğretim yapan araştırma kurumu olmaktır.

Misyon

Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip Milli Eğitim Mesleki ve Teknik okullar bünyesinde ve endüstride istihdam edilmek üzere ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, üretici, yurtsever Teknik Öğretmen yetiştirmektir.