ENDÜSTRİ STAJI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2013-2014 STAJ UYGULAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Adım 1: Ders Kayıt: Staj yapacak öğrenciler öncelikle Ders kayıt döneminde staj derslerini kodlayarak Endüstri Stajı dersini almış olmaları gerekir (Son Tarih: Ekle-sil haftasıdır). 
Adım 2: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir Ek-1:Staj Başvuru Belgesini doldurup, bölüm Başkanı ve Dekanlığa imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: Nisanın Son haftası). 
Adım 3: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni doldurup öğrenci vasıtasıyla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: Nisanın son haftası) 
Adım 4: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” Mayıs Ayının 15 ne kadar değerlendirilip Staj yeri kabul edilen öğrenciler panodan ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve Zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Mayıs ayının son gününe kadar bölümlerine teslim edip Staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar. 
Adım 5: Sigorta Primlerinin Yatırılması: Bölümler, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup sigorta primlerini yatırmak üzere ilgili birime verecektir. Sigorta işlemlerini yapan birim “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’nin son kısmını doldurup bölümlere teslim edecektir.  (Son Tarih: Haziranın Birinci haftası, staj tarihi esastır. Staj başlamadan en az üç hafta önce Ek-3 işlemlerinin tamamlanması gerekir. Her türlü sorumluluk öğrenciye aittir)
Adım 6: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: Haziranın son haftası içerisinde Öğrenciler Bölümlerden “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgelerini” teslim alıp ilgili firmalara staj yapmak üzere gidecektir.
Adım 7: Stajın Yapılması: Yaz Döneminde 25 işgünü olarak stajlar yapılacaktır. Öğrenciler staj süresince Staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır. 
Adım 8: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (bu defter, Teknoloji Fakültesinin internet sayfasında örneği vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine teslim edeceklerdir (Son Tarih: derslerin başlayacağı tarih). Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 9: Notların Girilmesi: Bölümler Staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen öğrencilerin notlarını sisteme gireceklerdir (Son Tarih: Eylül ayı içerisinde sistem açık olduğu sürece içinde notlar girilecektir).
Önemli !!!. bu yönerge ve/veya idarenin bilgisi dışında hareket edenler doğacak aksamalar belki stajlarının geçerli sayılmaması gibi her türlü durumlardan sorumludur. Bu yönergeye staj yapan öğrencilerin harfiyen uyması zorunludur. Ek-1, Ek-2, Ek-3 belgelerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmasından ilgili öğrenci sorumludur. Unutulmamalıdır ki her türlü aksama öğrencinin stajının sayılmaması gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.
Tarih Çizelgesi (Buradaki tarih gösterimi, yaklaşık tarihleri göstermektedir, hafta başları yıldan yıla değişebilir)