HAKKIMIZDA
 

BÖLÜM HAKKINDA

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü 2001-2002 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretime başlamıştır.  Öğrencilere, elektronik ve bilgisayar alanında, teknolojiyi takip edebilme, yeniliklere ve gelişmelere açık, teorik olarak öğrendiklerini pratiğe dökebilme  bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.  Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde lisans eğitimine devam eden öğrenciler, Programlama dilleri, Veri tabanı yönetimi, Mikrodenetleyici uygulamaları, Bilgisayar ağları, Web teknolojileri, Yazılım tasarımı, Temel ve Dijital elektronik, İnternet programcılığı  vb. konuları kapsayan dersler  almaktadırlar. Ayrıca öğrenciler yazılım ve donanım konularında staj yapmakta ve böylece okulda öğrenmiş oldukları bilgileri piyasa koşullarında pekiştirmiş ve bilgilerinin uygulama sahasını görmüş olmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler hem devlet sektöründe öğretmen olarak ve hem de özel sektörde alanı ile ilgili olarak teknik eleman olarak çalışabilmektedir.


Elektronik ve Bilgisayar konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Piyasanın ihtiyacı olan bu konulardaki teknolojik alt yapıyı sağlayacak ve gelişimi artıracak olan üniversitelerin,  öğretim kadrosunun yeterli sayı ve nitelikte olması, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor olması gerekmektedir. Ayrıca Elektronik ve Bilgisayar alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerlediğinden sürekli olarak ders programları gözden geçirilmekte ve  güncellenmektedir. Bölüm olarak, Avrupa Birliğine giriş süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Projesine katılmakta ve öğrencilerin Avrupa Birliği Ülkeleri arasında öğrenci değişimine uyum için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.Bölümümüz, halen 70 öğrenci, 2 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde 2 adet Bilgisayar laboratuarı, 1 adet Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler laboratuarı ve 1 adet Elektronik-Mantık Devreleri laboratuarı  bulunmaktadır.