PROJELER
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
 
İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLEN YEMLEME VE SULAMA OTOMASYONU (2011)

Bu projede amaç, internet üzerinden kontrol edilebilen yemleme ve sulama sistemiyle hayvanların yemleme ve sulama işlemini internet üzerinden gerçekleştirebilmektir. Bu sayede hayvanların beslenme durumları uzaktan kontrol edilebilecektir.
Bu sistemi hazırlamak için Microchip firmasının üretmiş olduğu PIC16F877 mikro denetleyicisi kullanılacaktır. Mikro denetleyici projenin temel elemanıdır.  Ayrıca RF (radyo frekans) alıcı-verici entegreleri ile otomasyon sistemi ile bilgisayar arasında kablosuz haberleşme sağlanacaktır.
 

ATIK SU TEMİZLEME SİSTEMİ (2010)

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birine veya birkaçına atık su arıtma denir. Bu sistemde atık su sadece fiziksel olarak ayırtılmış yani katı ve sıvı olarak ayrılmıştır.

 
GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ İLE BAL MUMUNUN ERİTİLMESİ (2010)

Ülkemizde arıcılarımızın çoğu bal mumlarını hijyenik olmayan koşullarda eritip, süzme işlemi gerçekleştirmektedirler.  Projemizde ise bal mumunu tamamıyla doğal koşullarda güneş ışığı altında eritilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde arıcılarımızın artık bal mumlarının geri dönüşümü daha kolay sağlanmaktadır.

 
EL YIKAMA OTOMASYONU (2010)

Gerçekleştirilecek olan el yıkama otomasyonu projesinde kişilere el yıkamada kolaylık sağlamak, kaynakların tasarruflu bir şekilde tüketilmesine olanak sunmak ve bu amaçları gerçekleştirirken öncelikle hijyeni göz önünde bulundurmak amaçlanmaktadır.