STAJ PROGRAMI
Pratik çalışma olarak nitelendirilen stajın amacı; öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini, pratik çalışmalar yaparak pekiştirmek ve araştırma geliştirme faaliyetleri, projelendirme ve idari yapılanma ile atölye ve fabrika bazında uygulanan yöntemleri yerinde öğrenmektir.

Bu amaca yönelik olarak Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü öğrencileri 2 Adet staj yapmak zorundadırlar. Bu stajlar;

1. Grup Staj

24 işgünü süreyle yapılır.
10 işgünü, işletme ve organizasyon birimlerinde,
14 işgünü, işletmenin tasarım ve ürün geliştirme birimlerinde, üretim veya montaj hattında.
İşletme ve organizasyon; işletmenin tanıtımı, Türkiye ekonomisindeki yeri, yönetim planı, personel durumu, maliyet analizi, stüdyo yerleşim planı, üretim yapılanması, pazarlama ve satın alma ve varsa AR-GE bölümünde yapılır. (10 İşgünü )
Tasarım ve ürün geliştirme; tasarım stüdyosunda kullanılan tasarım ve ürün geliştirme yöntemlerinin incelenip öğrenilmesi, prototip üretim tekniklerinin takip edilerek pratik yapılması, yarı mamul, mamul montaj, kalite kontrol işlemleri ve gerçekleştirilmesidir. (14 İşgünü)
2. Grup Staj

Staj süresi 24 işgünüdür. Öğrencinin tercihen seçeceği kol esas olacak şekilde ilgili fabrika veya kuruluşlarda yapılır.
12 işgünü, işletme veya fabrikanın projelendirme, ürün geliştirme, prototipleme ve varsa AR-GE birimlerinde. Proje ve Ar-GE; staj yapılan işletmenin proje ve varsa AR-GE birimlerinde aktif olarak çalışmalara katılmaktır (12 işgünü)
12 işgünü, üretim bölümlerinde; üretim, üretim bölümünde yapılacak çalışmalar, tesisin üretim konusuna bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Öncelikle yapılan ana üretimin akış şeması, üretim yöntemi ve teknikleri incelenecektir. Üretimde kullanılan ana ve yardımcı makineler ve cihazlar incelenecek, varsa ürün montaj konularında çalışmalar yapılacak,kalite kontrol bakım tekniği işlemleri de incelenecektir. (12 işgünü)
Staj yapılacak olan işletme veya fabrikalar, öğrenciler tarafından veya fakültemize sağlanan Staj Kontenjanları ile temin edilebilir.