tasarım ve konstrüksiyon
Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi A.B.D. , Meslek Liselerinde bulunan “Makina Ressamlığı Bölümlerinin” öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla 1997 yılında kurulmuş, 1998 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bu programı tamamlayan öğrenciler, “Lisans Diploması” alır ve “Teknik Öğretmen” unvanı ile adlandırılırlar. Bu branş mezunları, müfredatın ileri düzeyde teknik resim, makina tasarımı ve projelendirilmesi, bilgisayar destekli çizim ve tasarım paketleri (gelişen teknolojiye paralel olarak) ve makina mühendisliği eşdeğer konular içermesinden ötürü akademik ve endüstriyel alanlarda oldukça fazla istihdam imkanına sahiptirler.

Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi A.B.D. müfredatı için tıklayınız.13 Kasim 2009 tarihli ve 27405 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararına gore Teknik Egitim Fakülteleri kapatılmıstır.