tesisat
Tesisat Eğitimi A.B.D. Sıhhi Tesisat, binalardaki temel elektrik bilgisi, ısıtma soğutma tesisatı, yanma, doğal gaz, güneş enerjisi, havalandırma ve iklimlendirme konularında temel imalat teknikleri gibi başlıklar içermektedir. Programda temel imalat, kaynak, sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma, soğutma, yanma ve havalandırma atölyeleri ile bilgisayar, ısı, soğutma, yanma ve sıhhi tesisat laboratuarları bulunmaktadır. Mezun öğrenciler M.E.B.’na bağlı okullarda teknik öğretmen olarak, fakülte-yüksek okullarda öğretim elemanı olarak görevlendirilmekte veya özel sektörde istihdam edilmektedir.


Tesisat Eğitimi A.B.D. müfredatı için tıklayınız.

 
13 Kasim 2009 tarihli ve 27405 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararına gore Teknik Egitim Fakülteleri kapatılmıstır.