HAKKIMIZDA


BÖLÜM HAKKINDA

Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Ülkemizin endüstri kuruluşlarında gerek teknik eleman olarak ve gerekse Endüstri Meslek Liselerinin ilgili öğretmenlik programına sahip Öğretmen yetiştirmek üzere Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. 29 Mayıs 2007’de Karabük Üniversitesi kurulmuş ve Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Bölümümüzde teorik ve teknolojik bilgilerin verilmesine ilaveten, öğrenilen bilgilerin pratik uygulamalarını da bir fiili laboratuar ortamlarında öğrencilerimizin kendileri yapmaktadırlar.

Metal Eğitimi Bölümü'nde; 2 Yardımcı Doçent Doktor ve 4 Araştırma Görevlisi vardır. Metal İşleri ve Döküm olmak üzere 2 dalda Öğretmen ve Metalürji alanında kalifiye elaman yetiştirilmektedir. Her iki branşta da Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim ve Malzeme bilimi dersleri ve Laboratuar uygulamalarının yanında, ilgili atölye uygulamaları da kapsamlı şekilde verilmektedir. Eğitim süresi 1 sene İngilizce hazırlık olmak üzere 5 senedir. Metal Eğitimi Bölümünden mezun olan öğrenciler, çoğunlukla Öğretmen olarak istihdam edildikleri Endüstri Meslek Liselerinde ve Sanayide faydalı birer kalifiye eleman olarak çalışma hayatında başarılı olmaktadırlar. Metal Eğitimi Bölümü mezunları özellikle aldıkları uygulamalı eğitimden dolayı sanayide her zaman aranan eleman durumundadırlar.

29 Mayıs 2007 tarihinde Karabük Üniversitesi kurulmuş, aynı zamanda Yükseköğretim Kurumu’nun 19.07.2007 tarihli yazısı ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Metal Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde devam etmektedir. Ayrıca, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Metal Eğitimi Anabilim Dalında Doktora programı açılmıştır.